news menu leftnews menu right
Oferta edukacyjno - kulturalna w bibliotece w Płazie

Biblioteka w Płazie zaprasza wszystkich czytelników do skorzystania z bogatej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które będą się odbywały cyklicznie, tak by każdy przychodzący znalazł coś odpowiedniego dla siebie.

Więcej...
Strona główna
Wszechnica Chrzanowska - 09.10.2017

Historia Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie na tle ruchu klubowego w Polsce w latach 80-tych XX wieku - dr Agnieszka Przewłoka pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach, autorka książki: Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956-1989, wyd. w 2016 r.

Powstanie i zarejestrowanie NSZZ "Solidarność" w wyniku porozumień sierpniowych obudziło dążenia do powoływania nowych stowarzyszeń z istniejącego od 1956 r. nurtu Klubów Inteligencji Katolickiej oraz kręgów związanych z redakcją "Tygodnika Powszechnego" - głównego czynnika kształtującego opinię katolików świeckich. Wśród przeszło czterdziestu powstałych w Polsce w latach 1980-1981 Klubów Inteligencji w październiku 1981 r. został powołany Klub w Chrzanowie.

Chrzanowski KIK, w pełni utożsamiający się z nurtem kikowskim w Polsce, od początku odznaczał się pewnymi indywidualnymi cechami. Jako jeden z nielicznych wybrał sobie inną nazwę: Chrzanowski Klub Katolików - jako podkreślenie swojej otwartości na wszystkie warstwy społeczne, szczególnie robotników. Na tle innych KIK-ów odróżniał się też odejściem od statutowego podziału na członków zwyczajnych i uczestników.

Na spotkaniu zostanie przybliżona sylwetka organizatorów chrzanowskiego Klubu: ks. prałata Zbigniewa Mońki oraz Zbigniewa Szuty. Równie ważne będzie przybliżenie działalności Klubu w ciągu pierwszych 6 lat, tj. w warunkach PRL - poruszanych tematów, zrealizowanych dzieł, w tym wyjątkowej - na tle innych KIK-ów - dziecięcej grupy teatralnej "Arka Pana", działającej w ramach sekcji rodzin. Autorka opowie również, jak wyglądała kontrola władz wojewódzkich nad tą grupą stowarzyszeń katolickich oraz jak realizowano ją w Chrzanowie.

Agnieszka Przewłoka (ur. 1976), absolwentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dr historii Uniwersytetu Śląskiego. Autorka artykułów w "Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych" oraz autorka biogramów w słowniku "Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956" i "Encyklopedii Solidarności". Od 2001 r. pracuje w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie zajmuje się m.in. opracowywaniem dokumentów do wydawnictw źródłowych.


 

Słowa w Sieci

Polecamy

Miejska Bibliorwka Publiczna w Chrzanowie  • Polecamy
  • Polecamy
  • Polecamy
  • Polecamy
  • Polecamy
  • Polecamy
  • Polecamy
  • Polecamy
  • Polecamyplaza24.eu 2010-2016

1671429