news menu leftnews menu right
Oferta edukacyjno - kulturalna w bibliotece w Płazie

Biblioteka w Płazie zaprasza wszystkich czytelników do skorzystania z bogatej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które będą się odbywały cyklicznie, tak by każdy przychodzący znalazł coś odpowiedniego dla siebie.

Więcej...
Strona główna
Wejdź na szlak! - Pałac Starzeńskich w Płazie

W ostatni weekend Płazę odwiedziło prawie 1900 turystów. Przyjechali, niekiedy z daleka, żeby w ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – Wejdź na szlak podziwiać Pałac Starzeńskich w Płazie, w którym obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej. Pałac prezentowany był na trasie Dwory Małopolski.


Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego organizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Do współorganizowania zaprosił Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Chrzanowie. Z ramienia Urzędu Miejskiego akcję zwiedzania koordynowała Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie.

Wystawa poświęcona historii tego miejsca.
Wystawa poświęcona historii tego miejsca.
Zbieranie grupy do zwiedzania.
Przewodnik Mirosława Garlicka oprowadza turystów.
Przewodnik Stanisław Garlicki z turystami.
Przewodnik Mirosława Starzycka zmierza z grupą do Pałacu.
Przewodnik Stefan Lema z rodziną i turystami.
Skrzydło Pałacu Starzeńskich udostępnione do zwiedzania.
Pałac Starzeńskich w Płazie.
Zabytkowy strop w Pałacu.
Oryginalna XIX-wieczna posadzka.
Zachowana zabytkowa klamka.
Rzeźba w parku oraz witryna ze zdjęciami Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej Ziemi Chrzanowskiej.
Wystawa poświęcona historii tego miejsca.
Początek prezentcji oraz Katrzyna Kowalska z Punktu Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
Park otaczający Pałac.
Katarzyna Kowalska i Anna Kosowska-Czak z Punktu Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, Józef Pater sprzedający kartki z kapliczkami Płazy.

Turystów po Pałacu i otaczającym terenie oprowadzali przewodnicy-wolontariusze:

 • Grażyna Poznańska, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Płazie. Autorka pracy o imionach w księgach parafialnych Płazy. Razem z młodzieżą zbierała informacje o lokalnych nazwach terenowych.
 • Mirosława Garlicka, Płazianka przez małżeństwo, razem z mężem prowadzi prywatne Muzeum Życia Codziennego 1939-1959. Jest wolontariuszką w projekcie Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej Ziemi Chrzanowskiej, nagrywa relacje świadków historii, zbiera materiały z ich domowych archiwów.
 • Stefan Lema, lokalny rzeźbiarz i pasjonat historii lokalnej. Współtwórca Księgi Multimedialnej Płazy Słowa w Sieci. Od wielu lat interesuje się twórczością Jędrzeja Wowry i propaguje jego sylwetkę wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego występując na lokalnych wernisażach i Wszechnicy Chrzanowskiej.
 • Stanisław Garlicki, w Płazie mieszka od urodzenia. Uczy historii w krakowskim V Liceum Ogólnokształcącym. Razem z żona prowadzi prywatne Muzeum Życia Codziennego 1939-1959. Obecnie zbiera informacje o Wapienniku do monografii osiedla.
 • Natalia Jaworek, Płazianka, absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, interesuje się historią Płazy. Zamierza napisać pracę o Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie.
 • Dołączyła do mieszkańców Płazy i oprowadzała po Pałacu chrzanowianka Mirosława Starzycka z Działu Informacji Regionalnej Biblioteki w Chrzanowie.

Przed Pałacem na 5 planszach była zaprezentowana historia tego miejsca, w Pałacu można było obejrzeć prezentację zdjęć archiwalnych udostępnionych przez Muzeum w Chrzanowie oraz ze zbiorów Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej Ziemi Chrzanowskiej Biblioteki w Chrzanowie udostępnionych przez Zespół Szkół w Płazie i mieszkańców sołectwa.


Zwiedzający zaraz za bramą otrzymywali bezpłatne foldery promocyjne z prowadzonego przez Bibliotekę Punktu Informacji Turystycznej. Małopolski Instytut Kultury z Krakowa rozdawał specjalnie XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego przygotowaną książkę Katarzyny Kobylarczyk Wejdź na szlak!, jeden artykuł pod tytułem: W tajemniczym ogrodzie opisywał Pałac Starzeńskich i jego mieszkańców.


Na wszystkich czekały: warsztaty wikliniarskie, pokaz pracy kowala w kuźni dworskiej, przejażdżki konne oraz kiermasz i regionalne potrawy w plenerowej restauracji.

Majówka Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Majówka Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Majówka Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Majówka Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Kiermasz prac pensjonariuszy Majówka Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Kiermasz Galerii \
W stodole warsztat wikliniarski.
Przewodnik Grażyna Poznańska z grupą ogląda pokaz wikliniarski.
Pokaz pracy kowala w dworskiej kuźni.
Pokaz pracy kowala w dworskiej kuźni.
Wystawa Stowarzyszenia Twórców Kultury In Gremio.
Powóz przed Pałacem.
Przygotowania do rajdu rowerowego Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów.
Przygotowania do wycieczki geologicznej z Markiem Szuwarzyńskim.
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie.
Odnowiony zabytkowy ołtarz główny w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie.
Małgorzata Zbroszczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, koordynatorka akcji zwiedzania Pałacu Starzeńskich w Płazie i Anna Miodyńska z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

Dodatkowymi atrakcjami, które zostały przygotowane dla turystów były:
Wycieczka geologiczna z Markiem Szuwarzyńskim,
Wycieczka rowerowa organizowana przez Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów,
Wystawa plenerowa Stowarzyszenia Twórców Kultury In Gremio,
Oraz przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie. Filię w Płazie - zwiedzanie zabytkowego Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie.


W celu dobrej organizacji wydarzenia ze wszystkich instytucji zostali wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni za jego realizację. Zespół koordynatorów tworzyli:

Z Domu Pomocy Społecznej w Płazie: Renata Bartnik i Irena Datoń,
Z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie: Małgorzata Zbroszczyk,
Ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie: Julita Kośka.


Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie serdecznie dziękuje za współpracę wszystkim zaangażowanym w realizację powyższego przedsięwzięcia a szczególnie:
Organizatorowi: Małopolskiemu Instytutowi Kultury w Krakowie, współorganizatorom Urzędowi Miejskiemu w Chrzanowie i Starostwu Powiatowemu w Chrzanowie, gospodarzowi: Domowi Pomocy Społecznej w Płazie, partnerom: Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Płazy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazie, Zespołowi Szkół w Płazie, Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie, STK In Gremio oraz Stowarzyszeniu Chrzanowskich Cyklistów.

 

Słowa w Sieci

Polecamy

Miejska Bibliorwka Publiczna w Chrzanowie • Polecamy
 • Polecamy
 • Polecamy
 • Polecamy
 • Polecamy
 • Polecamy
 • Polecamy
 • Polecamy
 • Polecamyplaza24.eu 2010-2016

1757506